Vi som står för kennelnamnet Frimare's heter Maria Isaksson-Hangasjärvi och Louise Olofsson. 

Min dotter Frida hjälper till i kennelarbetet,därav kennelnamnet.

Vår inriktning är toy- och dvärgpudel. Våra färger är svart, brunt och silver.

Målsättningen är att föda upp såväl fysiskt som mentalt friska och sunda hundar.